TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PAGAMENTS – CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

Publicada: sábado, 12 de octubre de 2019

Volver a ofertas

Descripción


TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PAGAMENTS – CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

Vacantes


1

Contenido


  1. Elaborar les ordres de pagament de les factures, bestretes i altres pagaments rebuts de comptabilitat (verificant i modificant, la forma de pagament, els beneficiaris, la data de pagament i/o qualsevol altre factor necessari per assegurar una correcta gestió dels pagaments).
  2. Custodiar i mantenir els fons que li siguin confiats (xecs, efectiu, avals...).
  3. Confeccionar diàriament l’arqueig de caixa amb la finalitat de detectar possibles desquadraments.
  4. Elaborar els informes interns requerits per tal de gestionar els processos ordinaris del departament.
  5. Mantenir i gestionar l’arxiu amb la documentació que es genera al departament.
  6. Atendre les consultes i peticions, internes i externes, rebudes pels diferents canals de comunicació disponibles.
  7. Donar suport administratiu en les tasques encomanades pels seus responsables departamentals i al tècnic de gestió de Cobraments (desenvolupar l’activitat laboral ordinària d’aquest, en cas d’absències).

REQUISITS INDISPENSABLES

La persona candidata ha d’estar en possessió del títol de CFGS EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES, obtingut en els darrers 5 anys (o 7 en el cas de persones amb discapacitat). Es demanarà el títol o resguard de pagament a la persona seleccionada.

A més, la persona candidata no pot haver estat contractada amb la modalitat de contracte en pràctiques per cap empresa amb anterioritat. Es demanarà la vida laboral a la persona seleccionada.

QUÈ OFERIM

CONTRACTE: contracte de treball en pràctiques amb una durada inicial de 6 mesos, amb possibilitat de prorrogar el contracte fins a 2 anys com a màxim.

SALARI: el sou serà de 19.975,20€ bruts anual durant el primer any i de 21.223,65€ bruts anuals durant el segon any, amb la deducció del 5% per aplicació del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, més objectius i beneficis socials.

HORARI LABORAL: 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en jornada partida de 08.45 a 17.00h, amb la flexibilitat horària establerta a l’empresa i segons les necessitats del servei.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Si vols participar en el procés de selecció, hauràs de remetre el teu currículum detallant l’experiència a l’adreça electrònica: seleccio@portdebarcelona.cat indicant a l’assumpte la referència CPTGP-019.

De les sol·licituds rebudes, es seleccionaran les cinc persones candidates que més s’adapti el perfil al lloc de treball per realitzar una entrevista personal. Posteriorment, es seleccionaran les tres persones amb millor valoració a l’entrevista de personal per realitzar l’entrevista final

Localidad, Provincia


BARCELONA

Nivel Formativo y Académico mínimo


Estudios post-secundarios, Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica o equivalentes

Permisos de Conducir


No se requiere ningún permiso.

Se requiere vehículo propio


No

Idiomas

Idioma Nivel Lectura Nivel Escritura Nivel Hablado
Català Alto Alto Alto
Español Nativo Nativo Nativo

Ocupaciones


No se requiere ninguna ocupación específica..

Ámbitos donde se desarrollará el puesto de trabajo


Autonómico

Comparte esta oferta