Tècnic/a informàtic/a d'Esplais Catalans

Publicada: lunes, 23 de diciembre de 2019

Volver a ofertas

Descripción


Tècnic/a informàtic/a d'Esplais Catalans

Vacantes


1

Contenido


Funcions:
● Elaboració, execució i avaluació del pla de treball de les aplicacions informàtiques que s'usen a Esplac donant suport a la tasca de la coordinadora informàtica.
● Dur a terme canvis i millores a les eines informàtiques pròpies de treball de l'entitat: Intranets i webs.
● Coordinació amb els equips de treball i dirigents de l’entitat per a les funcions assignades i d'altres que puguin sorgir.

Es demana:
● Titulació acabada o en curs de Grau en Enginyeria Informàtica o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de
Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) o Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) o
coneixements equivalents demostrables.
● Coneixement bàsic de bases de dades.
● Coneixement o experiència en desenvolupament d'aplicacions web.
● Competència escrita: capacitat de redacció i capacitat de síntesi.
● Capacitat d'organització, gestió del temps i compliments de terminis, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat
i adaptabilitat.
● Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís
amb els valors d'Esplais Catalans.
● Tenir menys de 30 anys.
Es valorarà:
● Experiència en les funcions descrites i facilitat per conèixer noves eines de treball.
● Experiència amb l'stack MEAN i concretament amb Angular+2.
● Experiència en especi􀎟cació i disseny de bases de dades.
● Coneixement de disseny web.
● Coneixement o experiència en linux, terminal bash, gestió de sistemes, cron i pm2.
● Experiència amb sistema de versions, especialment Git i l'entorn GitLab.
● Experiència en comunitats de desenvolupament de codi obert i en projectes de promoció de la sobirania tecnològica.
● Coneixement i experiència en l'àmbit de l'associacionisme educatiu i els esplais.
● Coneixement en temes especí􀎟cs relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Condicions laborals:
● Contracte de 20 hores setmanals. Sou segons l'escala salarial de l'entitat (10.532,30 € bruts anuals).
● 2 mesos de prova i incorporació immediata.
● Lloc de treball habitual: Barcelona.

Localidad, Provincia


BARCELONA

Nivel Formativo y Académico mínimo


Estudios post-secundarios, Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica o equivalentes

Permisos de Conducir


No se requiere ningún permiso.

Se requiere vehículo propio


No

Idiomas


No se requiere ningún idioma específico.

Ocupaciones


No se requiere ninguna ocupación específica..

Ámbitos donde se desarrollará el puesto de trabajo


Local

Comparte esta oferta